forbot
+38 (097) 433-10-00
  • AJDAHO,TOV
Quầy trưng bày
Các thanh, dầm, xà
Các thanh, dầm, xà
3000.00 UAH
Ván gỗ
Ván gỗ
3000.00 UAH
Xà, dầm gỗ
Xà, dầm gỗ
3500.00 UAH
Các thanh, dầm, xà
Các thanh, dầm, xà
Ván gỗ
Ván gỗ
Xà, dầm gỗ
Xà, dầm gỗ
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
106.74 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
35.82 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
43.92 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
76.05 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
88.97 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
33.98 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
 Vật liệi gỗ xẻ
Đang có sẵn 
từ 3000 UAH
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
51.26 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
38.79 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Bộ nối máng xối
Đang có sẵn 
39.42 UAH
Nhóm: Bộ nối máng xối
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  Pirogovskij shlyah 34A

Thủ trưởng

Viktor

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty AJDAHO,TOV. Tất cả thông tin về AJDAHO,TOV tại Kiev (Ukraina).